Felieton - Siła kolejowej tradycji .............1
(Wścieklizna na PKP)
Z kraju ................................................3
Imprezy..............................................10
Pogranicze polsko-niemieckie 2009 r. ....24
Schyłek eksploatacji lokomotyw SU45 ...28


Lokomotywy SU45, do niedawna podstawowa seria lokomotyw spalinowych wykorzystywana do obsługi pociągów pasażerskich na liniach niezelektryfikowanych, stopniowo znikają z kolejnych zakątków sieci kolejowej PKP. Po części spowodowane jest to wypieraniem pociągów obsługiwanych lokomotywami SU45 przez systematycznie wprowadzane do eksploatacji autobusy szynowe, nie mniej w dużym stopniu przyczynił się do tego podział taboru trakcyjnego pomiędzy spółkami Grupy PKP

niewłaściwie dostosowany do charakteru i wielkości realizowanej przez nie pracy przewozowej. Spółka Przewozy Regionalne dysponuje nadwyżką kilkunastu czynnych lokomotyw serii SU45, dla których aktualnie nie posiada stałego zatrudnienia. Spółka PKP InterCity boryka się z problemem znacznego niedoboru tego typu pojazdów w związku z czym zmuszona jest do nierentownego wynajmowania pojazdów SU45 od PKP Cargo. Stan ten prowadzi do zniknięcia tej serii lokomotyw ze szlaków PKP.  

Perspektywy dla linii nr 71: Rzeszów - Ocice k/Tarnobrzega ......................38

66,5-kilometrową linię z Ocic do Rzeszowa Głównego pociągi przemierzały przez prawie 30 lat od 1971 do 2000 roku.
Od 2001 roku wyłączona w znacznej części z ruchu linia zaczęła zarastać, jej opuszczona i zapomniana infrastruktura niszczała. Wynikiem kilku lat nieprzerwanych starań władz samorządowych w Kolbuszowej od 2006 roku linię etapami zaczęto remontować i od marca 2007 roku najpierw przywrócono połączenie kolejowe Kolbuszowej z Rzeszowem, od 2009 roku pociągi ruszyły w kierunku Tarnobrzega pokonując całą linię. To jednak nie koniec walki linii o byt, także z konkurencyjną komunikacją samochodową.

Ilostany - Lokomotywownia Rzeszów .......................................................45
MD Rzeszów ..........................................................................................48

Parowozownia C.K. Galicyjskiej Kolei Karola Ludwika [CLB] w Rzeszowie powstała w 1858 r. wraz z dotarciem doń kolei od strony Krakowa. W opracowaniu prezentowane są dzieje parowozowni kolejno pod zarządem CLB, C.K. Austriacko-Węgierskimi Kolejami Państwowymi [kkStB] - po nacjonalizacji od 1892 r., Zarządem Wojskowym Lwowskich Dróg Żelaznych w okresie I wojny światowej, przedwojennym PKP, DRG i powojennym PKP. W 1991 r. MD Rzeszów została wchłonięta przez Wagonownię (WGW) Rzeszów, a cały jej tabor wpisany na inwentarz WGW. Była to jedyna wagonownia PKP, która posiadała lokomotywy nie tylko do przetaczania wagonów na terenie WGW,ale także do celów trakcyjnych. Lokomotywownia posiadała na stanie lokomotywy do 1997 r., kiedy to straciła samodzielność - stała się sekcją podległą MT Tarnów. Obecnie jest to Zamiejscowy Oddział Zakładu Taboru w Żurawicy w Podkarpackim Zakładzie Spółki PKP Cargo (CT Podkarpacki) z siedzibą w Przemyślu.  

Koszalińska Kolej Wąskotorowa - w dal ..................................................60
Ogłoszenia i forum klubowe ...................................................................65
Lokomotywa spalinowa 060DA cz. III - nowe oświetlenie modelu ..............66
Model Pt31 BRAWA ...............................................................................71

Na początku 2009 roku firma BRAWA zapowiedziała wykonanie modelu parowozu BR19.1 polskiej konstrukcji. Zaplanowano też wykonanie edycji specjalnej - modelu Pt31 PKP i to w dwóch malowaniach - oliwkowej i czarnej, a każde w dwóch wersjach - dźwiękowej z dekoderem i analogowej bez dźwięku. Wreszcie w lutym 2010 roku pierwszy w historii seryjny model lokomotywy polskiej konstrukcji ukazał się. Ponieważ firma BRAWA należy do najbardziej prestiżowych i najdroższych wśród masowych producentów, oczekiwaniu towarzyszyły niemałe wymogi jakościowe, zwłaszcza że obszerna i szczegółowa dokumentacja do modelu, przygotowana ze strony polskiej przez Tomasza Roszaka i Krzysztofa Koja - wysokiej klasy fachowców, nie budziła najmniejszych zastrzeżeń.

"Kryniczanka" 1/2 - Polski Semmerling ..................................................80

Zeszyt bieżący 1/2010(28):
w języku polskim, format 210 x 280mm,
Cena: 24 zł. Cena wysyłkowa (z kosztem przesyłki): 27 zł

Gdzie kupić?