2020.06.18: Kolej w Kwidzynie (Prusy Wschodnie)

Przyczyń się do upamiętnienia tej pięknej kolei w powstającej monografii !

W krajobrazie kulturowym Kwidzyna i jego okolic występują liczne przykłady zabytków techniki o bogatej i barwnej historii. Zaliczyć do nich można przede wszystkim historyczne dziedzictwo kolejowe, które zakorzeniło się na ziemi kwidzyńskiej już w 1883 roku. Oprócz kolei normalnotorowej, powstała także kolej wąskotorowa, której sieć przecinała łąki i pola Doliny Kwidzyńskiej. Nie licząc kilku okazjonalnych artykułów na ten temat, do dnia dzisiejszego nie napisano żadnego monograficznego opracowania dotyczącego dziejów kwidzyńskiego kolejnictwa. Dlatego też, w gronie pasjonatów i specjalistów kolejnictwa, historyków, muzealników, zabytkoznawców i konserwatorów zabytków przygotowujemy monografie historii kolei w Kwidzynie i okolicach, ze szczególnym uwzględnieniem w I etapie kolei wąskotorowej na Marezie (Mareza - Rusinowo, Mareza - Gurcz - Gniew - Wielkie Walichnowy).  II etap zaś dotyczyć będzie kolei normalnotorowej (Malbork - Kwidzyn - Grudziądz, Prabuty - Kwidzyn - Opalenie - Smętowo, Kwidzyn - Kisielice - Biskupiec, Prabuty - Kisielice - Jabłonowo Pomorskie, Gardeja - Łasin, Morzeszczyn - Gniew).

Wobec powyższego poszukujemy wszelkich materiałów związanych z koleją w Kwidzynie: wspomnień, pamiątkowych dokumentów, map, biletów, ilostanów taboru, a w szczególności historycznych fotografii celem ich analizy i publikacji w planowanej monografii.

Wszystkich, którzy zechcieliby mieć swój współudział w stworzeniu tego unikatowego wydawnictwa, bardzo prosimy o kontakt pod adresem Piotr Kazimierowski railpiotr@gmail.com , tel. 785 080 000

 

Eisenbahn in Marienwerder Westpreußen (Kwidzyn)

In der Kulturlandschaft von Kwidzyn und Umgebung gibt es zahlreiche Beispiele für technische Denkmäler mit einer reichen Geschichte. Dazu gehört vor allem das historische Eisenbahnerbe, das 1883 im Land Marienwerder Wurzeln schlug. Neben der Normalspurbahn wurde auch eine Schmalspurbahn (Kleinbahn) geschaffen, deren Netz die Wiesen und Felder die Marienwerderschen Niederung überquerte. Abgesehen von einigen gelegentlichen Artikeln zu diesem Thema wurde bisher keine monografische Studie zur Geschichte der Marienwerder-Eisenbahnen verfasst. Aus diesem Grund bereiten wir Monographien zur Geschichte der Eisenbahnen in Marienwerder (Kwidzyn) und Umgebung in der Gruppe der Eisenbahnhitzkopfen und -Spezialisten, Historiker, Museologen, Baudenkmalexperten und Denkmalpfleger. In der ersten Etappe der Kleinbahn auf Mareese (Mareza): Mareese - Oberfeld - Neuhöfen - Kl. Grabau - Gr. Grabau - Kanitzken - Weichselburg - Gr. Nebrau - Stangendorf - Russenau, Mareese - Johannisdorf - über die Weichsel mit Trajekt "Landrat Brückner" oder der Fähre "Möwe" - Mewe - Gr. Falkenau. In der zweiten Etappe der Normalspurbahn (Marienburg - Marienwerder - Graudenz, Riesenburg - Marienwerder - Münsterwalde - Schmentau, Marienwerder - Freystadt - Bischofswerder, Riesenburg - Freystadt - Jablonowo, Garnsee - Lessen, Morroschin.

In Anbetracht des Vorstehenden suchen wir nach allen Materialien zu diesem Thema, z. B.: Erinnerungen, Gedenkdokumente, Karten, Tickets, Fahrzeuge und insbesondere historische Fotos zur Analyse und Veröffentlichung in einer geplanten Monographie.

Jeder, der seinen Beteiligung an der Schaffung dieses einzigartigen Verlags haben möchte, kontaktiert uns bitte unter railpiotr@gmail.com

20200618Kwidzyn2009-02-19.jpg

20200618Kwidzyn2016-03-06.jpg

 
 

27.03.2020: Oryginały zdjęć parowozu Sa. XIV HT Lodz poszukiwane!!!

Zwrócono nam uwagę, że nie wszyscy korzystają z Facebooka (https://www.facebook.com/KolejeMaleiDuze/), dlatego też informację o poszukiwaniach zamieszczamy tutaj:

Powoli zbliżamy się do wydania magazynu KMiD (37), na który tak wielu z Was czeka. Spośród przygotowanych, jak zwykle, ciekawych artykułów, jest bogato ilustrowane opracowanie o parowozach OKl101 PKP (saksońskie XIV HT), które tak zachwyciły Romana Garbacika podczas wizyty w Bw Chemnitz Hilbersdorf [w KMiD nr (36)]. Opracowanie w pełni przybliża pełną epizodów historię tych parowozów, zawiera jak zwykle piękny rysunek, wszystkie znane i nieznane zdjęcia z opisem oraz wskazuje produkowane modele.

Chcąc, by magazyn, który uznajecie za wspaniały, jeszcze bardziej Was zachwycił, chcielibyśmy w miejsce pokazanych miniatur zreprodukować oryginały tych zdjęć - wykonanych w 1916 roku na na zajętych przez Niemców ziemiach polskich pod byłym (już) zaborem rosyjskim. Każdą pomoc, wskazanie prosimy na maila: kmd@kmd.pl . Zdjęcia chętnie zamieścimy łącznie z reklamą, wskazaniem aukcji, kolekcji, antykwariatu, który je posiada.

1826_Sa1826_Lodz

 

SaXIV-HT_LODZ

 

 

Jednocześnie niezmiernie dziękujemy wszystkim sympatykom, którzy przy okazji zapytania nadesłali nam inne zdjęcia i materiały związane z parowozami OKl101. Przygotowując materiał o nich, większość z nich już mamy, nie mniej za ten wielce sympatyczny gest, wart wyróżnienia w KMiD, z całego serca dziękujemy.

(aw)

 

  

Zachęcamy do przesyłania na adres redakcji opracowań, artykułów historycznych, modelarskich, współczesnych; starych zdjęć, relacji z wydarzeń w kraju, z imprez, opisów i zdjęć istniejących jeszcze w wielu miejscach śladów po dawnej kolei itp. Najciekawsze z pewnością opublikujemy, a w zamian przekażemy zawsze egzemplarz autorski, a po przekroczeniu ogólnej kwoty honorarium 25 zł - także to honorarium.

Adres redakcji:
Koleje Małe i Duże
Wydawnictwo APLAND
ul. Kościuszki 182
40-525 Katowice

Andrzej Wilk, 601 433 075
e-mail: redakcja@kmd.pl