Zeszyt specjalny:
"Kryniczanka" 1/2
"Dzieje linii kolejowej nr 96
Tarnów - Leluchów"
Autorzy: Leszek Zakrzewski, Ryszard Stankiewicz

"... Od Grybowa trasa kolejowa aż do następnej stacyi w Ptaszkowej podnosi się znacznie do góry. Tutaj też przypięto drugą lokomotywę do pociągu. Droga w rozlicznych zakrętach i nagłych spadach toczy się śród cudownie romantycznych widoków, okrążając szczyt wzgórza zwanego Psiemi Górkami (505 m.). Nie potrzeba szukać okolic w Szwajcaryi lub na drodze z Wiednia do Semeryngu, bo oko nasze na tej małej przestrzeni, jaka rozwija się między Grybowem a Kamionką, spotyka się z widokami niemniej uroczemi, wspaniałemi, romantycznemi.
Tu zapomniał człowiek o upale, o skwarze, który mu niedawno przedtem porządnie doskwierał, zapomniał o niedogodności wagonów tej kolei, lecz jedynie podziwiał uroczą okolicę i śmiałą budowę kolei. ..."

Bronisław Gustawicz (1852-1916)
Trzeci zeszyt z serii historycznych opisuje powstanie i rozwój C.K. austriackiej Kolei Państwowej Tarnowsko-Leluchowskiej, uruchomionej 18.08.1876 roku w dniu 46 urodzin Najjaśniejszego Pana, Cesarza Franciszka Józefa. Oprócz opisu dziejów oraz stosowanych pojazdów trakcyjnych od chwili powstania do czasów współczesnych, zeszyt wraz z postępującym kilometrażem szczegółowo prezentuje linię Tarnów - Leluchów. Zeszyt jest bogato ilustrowany, oprócz wielu map, planów stacji, rozkładów jazdy, biletów zawiera przeszło 400 zdjęć.

Spis treści:
Dzieje linii nr 96 Tarnów - Leluchów
 • Przymiarki
 • Budowa linii 1873-1876
 • Pierwszy okres eksploatacji
 • Pomiędzy budową Transversalbahn a I wojną światową
 • Pierwsza wojna światowa 1914-1918
 • Okres międzywojenny 1918-1939
 • Wojna i okupacja 1939-1945
 • Powojenna odbudowa
 • Stacje i przystanki linii Tarnów - Leluchów (wykaz)
 • Okres rozowju linii
 • Elektryfikacja
 • Z życia linii
Trakcja i pociągi na linii 96
 • Kolej EUGE 1876-1884
 • Okres kkStB 1884-1918
 • Okres międzywojenny 1918-1939
 • II wojna światowa, Ostbahn 1939-1945
 • Okres powojenny PKP od 1945 r.
 • Pociagi kwalifikowane
 • Pociagi kwalifikowane (wykaz)
 • Bilety i rozkłady
Prezentacja linii Tarnów - Leluchów
 • Odcinek Tarnów - Stróże
 • Odcinek Stróże - Nowy Sącz
 • Odcinek Nowy Sącz - Muszyna
 • Odcinek Muszyna - Leluchów
Plany stacji i przystanków
Parametry techniczne
Ustawa z 29 czerwca 1872


Zeszyt specjalny H-3(3):
"Kryniczanka" 1/2
"Dzieje linii kolejowej nr 96
Tarnów - Leluchów"

w języku polskim, format 210 x 280mm, 172 strony (124 strony cz-b + 48 stron kolor),
402 zdjęcia, 24 rozkłady jazdy, 37 biletów, 19 map, 33 plany stacji.
cena: 39 zł, cena wysyłkowa (z kosztem przesyłki): 45 zł

17.01.2012 - UWAGA: Nakład wyczerpany!
Prosimy nie zamawiać i nie dokonywać wpłat