NAKŁAD WYCZERPANY !!!
(patrz informacja na końcu)


Zeszyt specjalny:
„Koleje na Ziemi Głubczyckiej”
Autor: Robert Ślęzok

Na Ziemi Głubczyckiej – historycznej części Śląska, w przybliżeniu określonej granicami dzisiejszego powiatu głubczyckiego i części powiatu kozielskiego, kolej zaistniała już na początku drugiej połowy XIX wieku. Dwa najważniejsze ośrodki miejskie – Głubczyce (Leobschütz) i Baborów (Bauerwitz) włączone zostały w sieć kolejową Górnego Śląska od strony Raciborza.
Przypadająca w 2005 roku 150 rocznica uruchomienia ruchu

 pasażerskiego na odcinku Racibórz – Głubczyce oraz niechlubne pięciolecie zawieszenia tegoż ruchu na tym samym odcinku stały się przyczynkami do stworzenia monografii o dziejach kolei na historycznej Ziemi Głubczyckiej. Dzisiejszy obraz stacji Głubczyce nasuwa nam najczarniejsze wizje przyszłości polskich kolei. Nie pozostaje nam więc nic innego by przenieść się w stare, dobre czasy, gdy z gwizdem przejeżdżały parowozy a na peronach przewalały się tłumy pasażerów...

Spis treści:

 • 1855÷1945 czasy prosperity

 • 1946÷1990 czasy względnej normalności

 • 1990÷2000 burzliwe dziesięciolecie

 • 2000 co dalej?

 • Galeria:
  - Linia Racibórz - Racławice Śląskie w planowym ruchu pasażerskim
  - Linia Kędzierzyn Koźle - Baborów w planowym ruchu pasażerskim i z Ty42-107
  - Linia Baborów - Pilszcz z Ty42-107 i SN81-002
  - Stan obecny odcinka Tłustomosty - Baborów - Głubczyce - Racławice Śląskie
  - Stan obecny linii Kędzierzyn Koźle - Baborów - Pilszcz
  - Pozostałości linii Głubczyce - Pietrowice Głubczyckie - Granica Państwa

 • Harcerski piknik „ŚCITOR 2005”

 • Kalendarium

 • 23 plany stacji: Tłustomosty 1975, Baborów 1960, Bernacice 1939, Głubczyce 1933, Głubczyce 1960, Zapowy Równe 1949, Mokre Głubczyckie 1959, Pietrowice Głubczyckie 1971, Głubczyce Las 1946, Żabczyce 1946, Ściborzyce Małe 1946, Reńska Wieś 1975, Długomiłowice 1980, Zakrzów Opolski (Sukowice) 1936, Jaborowice 1971, Polska Cerekiew 1990, Grzędzin Kozielski 1931, Pawłowiczki 1924, Maciowakrze 1909, Czerwonków 1990, Nowa Cerekwia 1953, Nasiedle 1924, Ludmierzyce 1935, Pilszcz 1975

 • Profile linii

 • Wykres ruchu z 1990 r.

 • Parametry linii

 • Lista zawiadowców stacji Baborów i Głubczyce


„Koleje na Ziemi Głubczyckiej”
w języku polskim, format 210 x 280mm, 78 stron cz-b, opis dziejów, 215 ilustracji (zdjęć, rozkładów), 2 mapy, 23 plany stacji.

cena: 24 zł
cena wysyłkowa (z kosztem przesyłki): 25 zł

NAKŁAD WYCZERPANY !!!
Prosimy nie przysyłać wpłat na zeszyt specjalny „Koleje na Ziemi Głubczyckiej”, gdyż jego nakład został rozsprzedany!

APLAND sp. z o.o., 40-525 Katowice, ul. Kościuszki 182, tel. (32) 257-26-06, kmd@kmd.pl