Koleje Małe i Duże H-4(4)

Zeszyt specjalny: Kryniczanka 2/2
"Dzieje linii kolejowej nr 105: Muszyna – Krynica”
dodatek:
„Parowozownia w Nowym Sączu”
Autor: Leszek Zakrzewski

Czwarty zeszyt z serii historycznych jest drugą częścią „Kryniczanki”, opisuje powstanie i rozwój Kolei Lokalnej Muszyna – Krynica, uruchomionej 29 maja 1911 roku. Oprócz opisu dziejów oraz stosowanych pojazdów trakcyjnych od chwili powstania do czasów współczesnych, zeszyt wraz z postępującym kilometrażem szczegółowo prezentuje linię Muszyna – Krynica.

W „Kryniczance” nie mogło zabraknąć opisu dziejów nowosądeckiej parowozowni związanej z liniami Tarnów – Leluchów i Muszyna – Krynica, obsługującej je od momentu ich powstania. Zeszyt prezentuje początki i rozbudowę parowozowni, przedstawia jej dzieje do czasów współczesnych, wymienia tabor, który był na jej stanie na przestrzeni lat.

Zeszyt jest bogato ilustrowany, oprócz map, planów stacji i parowozowni, rozkładów jazdy, biletów zawiera przeszło 200 historycznych zdjęć.


Spis treści:
Dzieje linii kolejowej nr 105 Muszyna – Krynica
 • Dzieje linii nr 105 Muszyna – Krynica
  • Krynica – perła wód polskich
  • Krynica przybliża się do świata (1876)
  • Przygotowanie do połączenia
  • Rusza budowa kolei (1909)
  • Otwarcie linii (1911)
  • I wojna światowa
  • W niepodległej Polsce
  • II wojna światowa
  • Przywrócenie funkcjonowania linii
  • Elektryfikacja linii (1987)
  • Z kroniki wydarzeń na linii
  • Ostatnie lata
 • Tablice, Bilety
 • Prezentacja linii Muszyna – Krynica
 • Plany stacji i przystanków
 • Parametry techniczne


DODATEK
Parowozownia w Nowym Sączu
 • Początki 1884-1918
  kkStB Heizhaus Neu-Sandec
 • W niepodległej Polsce 1918-1939
  Parowozownia I klasy, Parowozownia Główna I klasy
 • Generaldirektion der Ostbahn, OBD Krakau 1939-1945
  Bahnbetriebswerke Neu Sandez (Bw)
 • PKP 1945-1975
  Parowozownia Główna (MD), Parowozownia Główna I klasy,
  Parowozownia I klasy, Lokomotywownia I klasy
 • PKP 1975-1997
  Lokomotywownia Pozaklasowa (MD)
 • PKP 1997-2001
  Zakład Taboru (MT) w Nowym Sączu, Zakład Taboru (CM) w Nowym Sączu
 • KP CARGO S.A. 2001-2009
  Zakład Taboru (CM) w Nowym Sączu
 • KP CARGO S.A. 2009-2010
  Południowy Zakład Spółki (CT)
 • Ostatnie wydarzenia
  • Dzień powszedni
  • Powódź 2010

Zeszyt specjalny H-4(4):   ISBN 978-83-912575-7-9
"Kryniczanka" 2/2
"Dzieje linii kolejowej nr 105: Muszyna - Krynica"

w języku polskim, format 210 x 280mm, 120 stron (24 strony cz-b + 96 stron kolor), 231 zdjęć, 11 rozkładów jazdy, 15 biletów, 6 map, 13 planów stacji i parowozowni.
Cena: 39 zł,   Cena wysyłkowa (z kosztem przesyłki): 45 zł