REGULAMIN KORZYSTANIA Z GIEŁDY

1. Giełda sprzętu służy do zamieszczania ogłoszeń na temat kupna/sprzedaży produktów związanych z koleją. 

2. Ogłoszenie widoczne jest przez okres 1 miesiąca.

3. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia ogłoszenia w przypadku naruszenia regulaminu a w szczególności: 
-  ogłoszenia o treści obraźliwej lub wulgarnej 
-  ogłoszenia o treści nie związanej z kolejami
- zamieszczania reklam bądź innych materiałów o charakterze komercyjnej reklamy

4. Zarządzający giełdą nie są zobowiązani tłumaczyć się ze swoich decyzji odnośnie usuwania ogłoszeń

5. Wszelkie dane osób ogłaszających się nie będą wykorzystywane w celach marketingowych

6. Redakcja KMiD nie ponosi odpowiedzialnością za treść umieszczanych ogłoszeń

Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.