Felieton - Wrocławska kolej zaściankowa
Z kraju
Ilostany - Lokomotywownia Ełk


Lokomotywownia Ełk, formalnie podległa Zakładowi Taboru (CM) w Białymstoku zajmuje się obsługą trakcją spalinową niewielkiej liczby pociągów pasażerskich do Korsz i Olecka oraz towarowych do Suwałk, jak i wykonywaniem pracy manewrowej w miejscowym węźle. Do realizacji powierzonych zadań wykorzystywane są lokomotywy spalinowe serii SM42, ST44 i SU45 faktycznie figurujące na stanie jednostki nadrzędnej w Białymstoku, będące jednak w gestii dyspozytora w Ełku. Ełcka lokomotywownia jest też miejscem oczekiwania na kolejną służbę dla lokomotyw spalinowych SU45 i SU46


z CM Olsztyn oraz lokomotyw elektrycznych EU07 i ET22 przybywających od strony Białegostoku.  

Europejskie oznaczenia trakcyjnego taboru kolejowego
Pociągi pośpieszne w województwie kujawsko-pomorskim
Imprezy
 • "Promocyjny" do Łukowa
 • Parowozjada 2008
 • Jubileusz 150-lecia kolei w Rzeszowie
 • VII Dni Transportu Publicznego w Warszawie
 • Pożegnanie lokomotyw SP42
 • Promocja wrocławskiej kolei aglomeracyjnej
 • Święto kolejarza we Wrocławiu
 • Wizyta BR52 z Löbau
 • Pociągi specjalne Klubu Sympatyków Kolei Wrocław
  150 lat kolei w Powiecie Ząbkowickim
  Lokomotywy EU43 na PKP

  Historia lokomotyw elektrycznych serii EU43 jest bardzo ciekawa, chociażby z tego powodu,
  że dotyczy dwóch zupełnie różnych typów lokomotyw. Ich historię i opis przedstawia na stronach 40÷47 Andrzej Etmanowicz. Pierwsze EU43 - lokomotywy typu 112E - mimo wcześniejszych uzgodnień, nie zostały przyjęte przez PKP, zatem serię tę wykorzystano po raz drugi oznaczając nią lokomotywy typu TRAXX F140 MS. Pierwsza z lokomotyw tego typu - EU43-001, już w najnowszym malowaniu firmowym PKP CARGO S.A., jako chluba firmy jest często wystawiana na różnego rodzaju wystawach i prezentacjach, jak na zdjęciu obok na stacji Warszawa Gdańska 21 września 2008 roku podczas Dni Transportu Miejskiego w Warszawie.

  Tabor elektryczny Warszawskiego Węzła Kolejowego - część II
  Parowóz towarowy PKP serii Tr103

  W latach 1919÷20 podczas wojny polsko-bolszewickiej w ręce polskie dostały się 23 parowozy 1-4-0, które na PKP otrzymały oznaczenie Tr103. Wszystkie pracowały w DOKP Wilno. We wrześniu 1939 roku parowozy te zostały zdobyte przez wojska sowieckie i weszły w skład kolei NKPS. W 1941 roku, po ataku Niemiec na ZSRR, 8 parowozów Tr103 dostało się w ręce niemieckie, z których po wojnie 1 znalazł się na terenie Niemiec Zachodnich, 3 na terenie Niemiec Wschodnich, 1 w DOKP Szczecin i 1 w Jugosławii. "Szczeciński" Tr103 został skasowany w parowozowni Godków w 1946 roku, a "jugosłowiański" zwrócono do Polski około 1948 roku. Skreślono go z inwentarza pod koniec lat czterdziestych.  

  Ogłoszenia i forum klubowe
  Magia wirtualnej kolei

  Wydając kilkanaście złotych na zakup legalnej wersji programu Microsoft Train Simulator, można stać się właścicielem wirtualnej kolei o możliwościach ograniczonych jedynie inwencją autorów programu i jego dodatków, stanowiącej interesującą alternatywę dla modelarstwa klasycznego. Dzięki nim użytkownik może wybranym taborem pokonywać liczące setki kilometrów trasy kolejowe - jako maszynista pociągu, jego pasażer, lub obserwując przejeżdżający skład z lotu ptaka w otoczeniu sterowanych przez komputer składów, pozwalających na zaprojektowanie prawdziwego lub wymyślonego ruchu kolejowego, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy, albo tym sprzed wielu lat.
  Pierwsze śliwki - robaczywki

  Konserwacja napędów lokomotyw
  "Sam zrobił" - Diorama ze starej półki

  Zeszyt bieżący 02-03/2008(27):
  w języku polskim, format 210 x 280mm,
  Cena: 29 zł. Cena wysyłkowa (z kosztem przesyłki): 32 zł

  Gdzie kupić?

 •