Felieton - Beuchelt
Z kraju
Realokacje lokomotyw na PKP

Przy podziale PKP na spółki Cargo, Przewozy Regionalne (PR)
i InterCity (IC) 01.20.2001 roku całość parku lokomotyw przydzielono wyłącznie do Cargo. Od tego czasu Cargo na rzecz przewoźników pasażerskich świadczyło odpłatne usługi taborowe polegające na udostępnianiu lokomotyw wraz
z obsługą trakcyjną. Stan ten trwał do 2007 roku, kiedy to przekazano na majątek PR 76 oczekujących naprawy głównej lokomotyw EU/EP07. Zakrojoną na szeroką skalę akcję przekazywania lokomotyw do spółek pasażerskich - PR i IC rozpoczęto w 2008 roku. Dotyczy ona lokomotyw elektrycznych serii: EU07, EP07, EP08, EP09, lokomotywy EP05-23 oraz lokomotyw spalinowych serii:


EU07, EP07, EP08, EP09, lokomotywy EP05-23 oraz lokomotyw spalinowych serii: SM42, SU42, SP32 i SU45 w łącznej ilości 517 egzemplarzy. Na polskich szlakach kolejowych pojawiają się lokomotywy
w barwach wyróżniających przewoźnika - tzw. "budynie" należące do PR i malowane na fioletowo maszyny IC.  

Imprezy
 • Warszawski Tramwaj Elektryczny ma 100 lat
 • Parowozem przez Wielkopolskę
 • XV Parowozowy Show
  AS fotografii - Andrzej Susicki
  Orient Express w Polsce
  MD Racibórz

  Parowozownia w Raciborzu powstała do obsługi wybudowanej przez Towarzystwo Wilhelma (WB) linii kolejowej Koźle - Racibórz - Chałupki - Bogumin. W opracowaniu prezentowane są dzieje parowozowni pod zarządem kolejno WB, Górnośląskiego Towarzystwa Kolejowego (OSE), KPEV, DRG i PKP oraz statystyki stacjonujących tu lokomotyw. Najlepiej udokumentowane są pierwsze dostawy lokomotyw dla WB oraz ostatnie ilostany od około 1949 roku, aż do zamknięcia lokomotywowni
  w 1996 roku. W latach 80. lokomotywownia zatrudniała przeszło 60 lokomotyw. W 1990 roku lokomotywownia utraciła samodzielność stając się oddziałem zamiejscowym lokomotywowni Kędzierzyn Koźle, a od 1993 roku lokomotywowni Racibórz. Zakres wykonywanych czynności stopniowo zmniejszano i w 1996 roku lokomotywownię Racibórz zamknięto.

  Świdnickie węzły kolejowe

  Obecny układ sieci kolejowej na terenie Świdnicy pochodzi z przełomu XIX i XX wieku, kiedy do miasta dotarły linie kolejowe z Jaworzyny Śląskiej przez Świdnicę Miasto i Świdnicę Kraszowice do Dzierżoniowa Śląskiego (1885) oraz z Wrocławia przez Świdnicę Przedmieście i Świdnicę Kraszowice do Jedliny Zdroju (1904). Ruch pociągów pasażerskich w ilości sięgającej 10 par na dobę na każdej z linii był utrzymywany z przerwami w okresach wojny i odbudowy do połowy lat 90. W 1989 roku zamknięto dla ruchu odcinek ze Świdnicy Przedmieście do Jedliny Zdroju, a stację Świdnica Kraszowice przekształcono w przystanek osobowy. W 2000 roku zamknięto dla ruchu osobowego linię z Wrocławia Głównego. Obecnie Świdnica Miasto pełni rolę stacji osobowej, a jedyna czynna nastawnia Świdnicy Przedmieście służy do obsługi towarowego pociągu zdawczego kursującego trzy razy w tygodniu.  

  Tabor elektryczny Warszawskiego Węzła Kolejowego

  Przejazd w dniu 15 grudnia 1936 roku pierwszego elektrycznego pociągu, jakim był elektryczny zespół trakcyjny serii 91000/92000 uroczyście otworzył ruch elektryczny na odcinku Otwock - Warszawa - Pruszków. Pierwszy tabor elektryczny do obsługi zelektryfikowanych linii Węzła Kolejowego Warszawskiego stanowiły jednostki elektryczne serii 91000/92000 z kompletnym wyposażeniem elektrycznym dostarczonym z Anglii, lokomotywy EL.100, których 2 pierwsze egzemplarze wykonała angielska fabryka Metropolitan Vickers Electrical Company, oraz lokomotywy EL.200 zbudowane w Polsce z wykorzystaniem wyposażenia elektrycznego z jednostek 91000/92000. Do września 1939 roku eksploatowano na WWK: 6 lokomotyw elektrycznych serii EL.100, 4 lokomotywy elektryczne serii EL.200 oraz 76 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii 91000/92000.

  Skala idealna (TT)
  Nowości modelarskie 2008
  Parowozownia dwustanowiskowa - model kartonowy
  Ogłoszenia i forum klubowe
  "Sam zrobił" - Zakład Taboru w mieszkaniu

  Zeszyt bieżący 01/2008(26):
  w języku polskim, format 210 x 280mm,
  Cena: 24 zł. Cena wysyłkowa (z kosztem przesyłki): 27 zł

  Gdzie kupić?

 •