- Felieton – Edgar „ Express”
- Z kraju
- Wypadki 2005
- Ilostany - Lokomotywownia Olsztynf

Zakład Taboru w Olsztynie jest aktualnie jedynym w PKP CARGO S.A., który eksploatuje wyłącznie lokomotywy spalinowe. Aktualnie na stanie zakładu taboru znajdują się lokomotywy spalinowe serii: SM30, SM42, SU42, ST43, ST44, SU45, SU46 i SM48.

W strukturze organizacyjnej Zakładu Taboru Olsztyn funkcjonują 3 sekcje eksploatacji taboru trakcyjnego: Olsztyn, Malbork i Iława. Największą z nich jest sekcja w Olsztynie, która prowadzi obsługę pociągów pasażerskich na odcinkach: Olsztyn - Korsze - Ełk, Olsztyn - Mikołajki - Ełk, Olsztyn - Szczytno i Olsztyn - Braniewo. W ruchu towarowym poza obsługą pociągów zdawczych lokomotywami SM42 olsztyńskie lokomotywy ST43, SU45 i SU46 zatrudniane są do prowadzenia pociągów na odcinku Olsztyn - Korsze - Ełk oraz do obsługi przejścia granicznego Skandawa / Żeleznodarożnyj.
 

- Imprezy: Z Kłodzka do Wałbrzycha
- Nowe i zmodernizowane ezt
- EP05 wiecznie młode - wspomnienia
- Linia Chryplin - Woronienka

Linia Chryplin - Woronienka - granica węgierska została zbudowana w 1895 roku przez C.K. Austro-Węgierskie Koleje Państwowe, kkStB. Linia weszła w skład dyrekcji lwowskiej (ED Lemberg) kolei kkStB, a od 1906 roku została włączona w skład nowo utworzonej dyrekcji stanisławowskiej (ED Stanislau). Po I wojnie światowej, w 1919 roku linia weszła w skład DOKP Stanisławów Polskich Kolei Państwowych. Po II wojnie światowej Rosjanie włączyli linię w skład Lwowskich Dróg Żelaznych, a w 1992 roku linia stała się częścią nowo utworzonych Kolei Ukraińskich. Linia Chryplin - Woronienka jest jednotorowa i ma charakter linii górskiej z dużymi pochyleniami toru i łukami o małym promieniu. Przebiega w pięknym górzystym terenie po licznych i okazałych kamiennych mostach i wiaduktach. W Polsce przedwojennej była uznawana za bardziej malowniczą niż słynna,,zakopianka'' (Chabówka - Zakopane).
 

- Parowóz towarowy PKP serii Tr12

Parowóz serii 270 (na PKP Tr12) powstał jako ulepszenie konstrukcji parowozu serii 170 (Tr11) głównie przez zastosowanie pary przegrzanej w miejsce nasyconej. Jego produkcję fabryki cesarstwa austro-węgierskiego rozpoczęły w 1917 roku, którą kontynuowały do 1925 roku. W okresie międzywojennym Polska zakupiła w Austrii 84 takie parowozy, zaś nowopowstała Warszawska Spółka Akcyjna Budowy Parowozów w Warszawie wyprodukowała dodatkowe 58 parowozów. Łącznie były eksploatowane 142 parowozy Tr12. Po II wojnie światowej uruchomiono na PKP 39 parowozów Tr12. Były one eksploatowane w dyrekcjach: warszawskiej, krakowskiej i gdańskiej. Parowozy Tr12 zostały wycofane z eksploatacji do 1969 roku. Dla celów muzealnych zachowano czynny parowóz Tr12-25 stacjonujący w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce.
 

- Z naszej biblioteki
- Ogłoszenia i forum klubowe

- Nasza makieta

Od kilku lat powstaje nasza Makieta. Makieta ma oddać ten smak, to coś, za czym gonimy w naszych wspomnieniach. Pamiętam zadymiony przez parowozy peron na dworcu w Szczecinie, stare, ciemnozielone wagony z zielonymi firankami, dziwne domy z charakterystycznym dachem budowane przy torach. Zawsze w podróży towarzyszyły słupy telegraficzne z ogromną ilością drutów. Pamiętam ten zapach spalonego węgla mieszający się z wonią mijanych lasów, ten dym i odgłos. Pamiętam nie dające spać, hałasujące po nocy "Gagariny" na stacji w Brodnicy i Malbork o świcie. Potem spowity poranną rosą most na Wiśle z całą grozą swej historii... To wszystko miało się pojawić na naszej makiecie.
 

- Oryginał i Model: lokomotywa spalinowa 060DA - część II
- Lokomotywa EP05 - model kartonowy

Gdzie kupić?