- Akcja „Pociąg”
- Z kraju
- Imprezy 2005/06
- Ilostany - Lokomotywownia Kamieciec Ząbkowicki
- lokomotywy SU46 w Kamieńcu Ząbkowickim
- Historia tczewskiego węzła kolejowego

Na decyzję budowy kolei na terenie Tczewa i okolic wpłynęły względy polityczno-militarne państwa pruskiego. W czasie wojny trzeba było przerzucać ogromne ilości wojska na duże odległości, co połączone

było z olbrzymimi kosztami oraz wpływało na efektywność wykorzystania sił militarnych. Pierwszą linię kolejową biegnącą z Bydgoszczy do Tczewa z odgałęzieniem do Gdańska ukończono19 lipca 1852 roku. Dalej od Tczewa linia kolejowa pobiegła przez Malbork, Elbląg, Braniewo do Królewca. 15 sierpnia 1873 roku kolejna linia połączyła Tczew z Piłą przez Chonice. W ten sposób Tczew stał się jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych Prus i Pomorza na magistralach łączących Berlin z Królewcem.
 

- Koleje na Ziemi Głubczyckiej

Na Ziemi Głubczyckiej – historycznej części Śląska, kolej zaistniała już na początku drugiej połowy XIX wieku. Dwa najważniejsze ośrodki miejskie – Głubczyce (Leobschütz) i Baborów (Bauerwitz) włączone zostały w sieć kolejową Górnego Śląska od strony Raciborza. Przypadająca w 2005 roku 150 rocznica uruchomienia ruchu pasażerskiego na odcinku Racibórz – Głubczyce stała się przyczynkamiiem do stworzenia monografii o dziejach kolei na historycznej Ziemi Głubczyckiej. Dzisiejszy obraz stacji Głubczyce nasuwa nam najczarniejsze wizje przyszłości polskich kolei. Nie pozostaje nam więc nic innego by przenieść się w stare, dobre czasy, gdy z gwizdem przejeżdżały parowozy a na peronach przewalały się tłumy pasażerów.
 

- EP05 wiecznie młode - geneza
- Parowóz towarowy PKP serii Tr11

Po zakończeniu pierwszej wojny światowej w 1918 roku i upadku cesarstwa austriackiego powstały niepodległe państwa: Czechosłowacja, Jugosławia, Polska, Węgry i Austria, które zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego otrzymały w ramach repartycji pewną ilość taboru kolejowego, między innymi parowozy cesarsko-królewskich kolei austriackich (kkStB) serii 170. Parowozom tym na kolejach polskich od 1923 roku nadano oznaczenie serii Tr11. Tuż przed wybuchem II wojny światowej, w połowie 1939 roku PKP eksploatowały 145 parowozów Tr11 przypisanych do DOKP Kraków i DOKP Lwów. Po wojnie zdołano uruchomić 72 parowozy Tr11, które eksploatowano do 1957 roku.
 

- Gra Trainz Railroad Simulator 2006
- Ogłoszenia i forum klubowe
- Polskie modele roku 2005
- Wiadukt w Kokoszkach

Z pozoru niezależne od siebie sieci drogowa i kolejowa w wielu miejscach krzyżują się. W miejscu krzyżowania buduje się przejazd kolejowy, zaś gdy warunki terenowe i komunikacyjne wymuszają (bądź umożliwiają) budowę skrzyżowania dwupoziomowego, buduje się wiadukt. Tego charakterystycznego dla drogi żelaznej obiektu inżynieryjnego nie powinno zabraknąć na naszej makiecie. Artykuł przybliża budowę wiaduktu betonowego, którego pierwowzór znajduje sie na lini kolejowej w Kokoszkach. Celem realistycznego odwzorowania śladów desek na wylewanym betonie zaproponowano odlanie modelowego przęsła z gipsu w formie wykonanej z minideseczek.
 

- Posterunek dróżnika przejazdowego - model kartonowy
- „Sam zrobił” – wąskotorówki

Gdzie kupić?